Politica de confidentialitate

Pantea Alina Persoana Fizica Autorizata, în calitate de proprietar/administrator al website-urilor www.origamipaperjoy.ro și www.origamipaperjoy.com respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate a Datelor.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și Condițiilor serviciului nostru, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă înțelegerea contractuală dintre părți (Furnizor și Beneficiar).
Pantea Alina Persoana Fizica Autorizata, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de Confidențialitate a Datelor cât și Termenii si Condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă.
Vă rugăm, în consecință, să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

ARIA DE ACOPERIRE A SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A POLITICII “COOKIE”

Acordul de confidențialitate privind politica securitătii datelor personale acoperă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal care vă pot identifica când utilizați website-urile noastre. De asemenea, se au în vedere și datele persoanelor juridice, partenere sau nu, care utilizeaza aceste website-uri. Acest acord de confidențialitate furnizeaza informații referitoare la “cookie”, utilizarea lor de către terți și modul de dezactivare.

a. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa de e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele de tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal, ele sunt publice;
j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Origami Paper Joy colectează de la dumneavoastră date cu caracter personal în interesul și numai cu acordul dumneavoastră și numai dacă ni le furnizați voluntar.
Formularele de înregistrare și de comandă prezentate pe website-urile nostre cer informații prin care puteți fi identificat ca și client Beneficiar sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.
Folosim datele cu caracter personal colectate de la dvs. în următoarele scopuri:

Pentru a vă putea identifica ca și Beneficiar și a putea colecta și livra comenzile dvs.
Pentru a vă contacta pe dvs sau alte părți implicate (expeditor, destinatar) în legătură cu comenzile dvs.
Pentru a putea factura serviciile prestate către dvs.
Pentru a ne asigura că paginile nostre de web sunt relevante nevoilor dvs.
Pentru a livra servicii informative precum buletine de știri, notificare evenimente sau informare produse pe care ați fost de acord să le primiți în interesul dvs.
Pentru a ne ajuta să cream și să publicăm conținutul cel mai relevant și important pentru dvs.
Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale website-urilor.

Atenție, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute sau investigații privind fraude sau infracțiuni.

Origami Paper Joy colectează de asemenea informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-urilor, inclusiv adresa de IP de la care website-ul este vizitat cât și parcursul dvs. in vizitarea paginilor online.

În anumite secțiuni ale website-urilor se găsesc formulare speciale de contact în care se preiau date personale (nume, adresa de email, numar de telefon) pentru a ne trimite un mesaj email și a solicita informații sau plângeri. Adresa dumneavoastra de email este folosită pentru a vă trimite un raspuns în acest caz și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou.

Adresa dvs. de e-mail și numele furnizat intra în categoria datelor tip “business contact” iar Origami Paper Joy le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră in acest caz. Origami Paper Joy va putea dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:
– conformarea la rigorile legii;
– protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Origami Paper Joy și ale website-urilor sale;
– acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.
Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Origami Paper Joy nu transmite datele colectate unor terți; mai precis, acestea nu sunt vândute, închiriate sau schimbate. Oferim datele necesare unor terți numai în cazul în care trebuie să folosim subcontractori sau agenți pentru a putea îndeplini serviciile solicitate de dumneavoastră. În astfel de situații, partenerii noștri sunt obligați să folosească datele în mod confidențial, în conformitate cu prevederile obligatorii, și să le șteargă de îndată ce acestea nu le mai sunt necesare. Așadar, vă rugăm să intelegi faptul că, din moment ce nu putem verifica dacă această obligație este respectată, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele încălcări ale acesteia.

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI A DATELOR ANONIME

Origami Paper Joy poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:
•   realizare de analize/rapoarte;
•   realizare de informări;
•   publicare, promovare, ofertare produse/servicii oferite.

DATELE FINANCIARE ȘI DE PLATĂ CU CARDUL ONLINE

Din motive de securitate, Pantea Alina Persoana Fizica Autorizata nu preia și nu înregistrează datele confidențiale legate de plata online a comenzilor. Detaliile cardurilor bancare de plată (debit sau credit card) sunt introduse de utilizator direct pe website-ul securizat al procesatorului de plăți și folosite numai de acesta.

Detaliile financiare și de plată nu ajung niciodată la Origami Paper Joy. De procesarea plăților se ocupă exclusiv procesatorul securizat, noi fiind doar notificați despre succesul sau eșecul tranzacției online.